DEĞERLERİMİZ

Bilimsellik ve evrensellik

Şeffaflık ve katılımcılık

Güvenirlilik ve saygınlık

Disiplinlerarası iletişim

Verimlilik

Çağın getirdiği profesyonellik ve etiklik

Çevreye saygı

Girişimcilik ve yaratıcılık

Toplumsal yararlılık

Analitik düşünce, sistemli ve disiplinli çalışma

Kaynakların etkin  ve verimli kullanımı