BÖLÜM HEDEFLERİMİZ

Alanında yeterli donanıma sahip,

Gelişen çağın gerektirdiği profesyonellik ve etiğe sahip

Bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyen, yaşam boyu eğitim felsefesi gereği kendini sürekli yenileyen,

Sağlık, güvenlik ve çevre hassasiyetini ön planda tutan, toplumun güncel ihtiyaçlarına  cevap veren,

Özgün araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren, elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojik uygulamaya  dönüştürebilen Lisans ve Lisansüstü öğrenciler yetiştirmek,

Bilimsel aktiviteleriyle ulusal ve uluslararası saygınlık kazanmaktır.