MİSYONUMUZ

Lisans ve Lisansüstü düzeyde verdiği eğitim-öğretimle,

başarılı öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen
sağlam kimya bilgisine sahip, topluma yararlı olan, teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda kendini sürekli yenileyen, etik sorumluluk taşıyan ve yenilikçi, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın ve çevreye duyarlı kimyagerler yetiştiren;
Yürüttüğü temel ve uygulamalı araştırmalarla,

kimya ile ilgili sorunlara çözüm üreten,
ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinlikleri sürdürerek bilim ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına ve ülkemizde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan,
bir bölüm olmaktır.