Vizyon

Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, gerek akademik personelinin nitelik düzeyi gerekse öğrenci kalitesi ile ulusal ve uluslararası arenada saygınlığını ve yetkinliğini kanıtlamış bir fakülte hüviyeti taşımayı amaçlamaktadır. Fakültemizin hedefi, sosyal ve beşeri bilim disiplinlerinde eğitim, araştırma ve uygulama alanlarındaki iddiası ile üst düzey bir akademik kurum olma özelliği göstererek üniversite ve toplum işbirliğini sağlama noktasında aktif rol oynamaktır.