Program Öz Değerlendirme Komitesi

(Birim Kalite Komitesi)

Adı Soyadı

Bölümü

Telefon

E Mail

Doç. Dr. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY (Dekan Yrd.)

Arkeoloji

296 3554

uoguzhan@pau.edu.tr

 Ayfer USTALAR  Fakülte Sekreteri 296 3719

 austalar@pau.edu.tr

 Doç. Dr. Gül AKTAŞ Sosyoloji 296 3894  gaktas@pau.edu.tr
 Doç. Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI Felsefe       296 3577  alperyardimci@pau.edu.tr
 Doç. Dr. Soner SAĞLAM Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 296 3558  soners@pau.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM  Psikoloji 296 7408  zyildirim@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Elçin PARÇAOĞLU

İngiliz Dili ve Edebiyatı 296 3496  eparcaoglu@pau.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. Mehmet Oruç BAYKARA Coğrafya 296 7412  obaykara@pau.edu.tr
 Arş. Gör. Buket BEREKETLİ Sosyoloji 296 7430  bbereketli@pau.edu.tr
 Cevriye HANCI İdari Personel 296 7414  bayarc@pau.edu.tr
 Yasin ALIR  Öğrenci

BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK

Doç. Dr. Şevket KADIOĞLU

Doç. Dr. Baysar TANIYAN

Dr. Öğr. Üyesi Sema EYNEL

Dr. Öğr. Üyesi Rauf BELGE

Dr. Öğr. Üyesi Coşkum KUMRU

Öğr. Gör. Dr. Özlem AYTEK

Öğr. Gör. Dr. Ali YAŞAR

Arş. Gör. Dr. Metin AKDENİZ

Zeliha GÜMÜŞ (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü)

Ahmet KOÇ

Ayfer USTALAR