Adı Soyadı

Bölümü

Telefon

E Mail

Doç. Dr. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY (Dekan Yrd.)

Arkeoloji

296 3554

uoguzhan@pau.edu.tr

 Ayfer USTALAR  Fakülte Sekreteri 296 3719

 austalar@pau.edu.tr

 Doç. Dr. Gül AKTAŞ Sosyoloji 296 3894  gaktas@pau.edu.tr
 Doç. Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI Felsefe       296 3577  alperyardimci@pau.edu.tr
 Doç. Dr. Soner SAĞLAM Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 296 3558  soners@pau.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM  Psikoloji 296 7408  zyildirim@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Ü. Elçin PARÇAOĞLU

İngiliz Dili ve Edebiyatı 296 3496  eparcaoglu@pau.edu.tr
 Dr. Öğr. Ü. Mehmet Oruç BAYKARA Coğrafya 296 7412  obaykara@pau.edu.tr
 Arş. Gör. Buket BEREKETLİ Sosyoloji 296 7430  bbereketli@pau.edu.tr
 Cevriye HANCI İdari Personel 296 7414  bayarc@pau.edu.tr
 Yasin ALIR  Öğrenci