Adı Soyadı

Bölümü

Telefon

E Mail

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY (Dekan Yrd.)

Arkeoloji

296 3554

uoguzhan@pau.edu.tr

Doç. Dr. Gül AKTAŞ

Sosyoloji

296 3894

gaktas@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan ÖZER TANIYAN

İngiliz Dili ve Edebiyatı

296 3512

rotaniyan@pau.edu.tr

Dr. Öğr Üyesi Salih Mehmet ARÇIN

Türk Dili ve Edebiyatı

296 3716

sarcin@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM

Psikoloji

296 7408

zyildirim@pau.edu.tr

Doç. Dr. Cennet ŞANLI

Coğrafya

296 3974

csanli@pau.edu.tr

Ayfer USTALAR

Fakülte Sekreteri

296 3719

austalar@pau.edu.tr

Cevriye HANCI

Bilgisayar İşletmeni

296 7414

bayarc@pau.edu.tr