-Fakülte Birim Kalite Komisyonu üyeleriyle 01 Aralık 2022 Pazartesi saat 13.00'de Dekanlık Odasında toplanılmıştır.

Toplantıda;

          1) Fakültemiz akademik personel, idari personel ve öğrenciler için teşvik ve ödüllendirme faaliyetlerinin yapılmasına,

          2) Öğrencilere psiko-sosyal ve kültürel alanlarda destekleyici faaliyetler içerisinde bulunulmasına,

          3) Kalite yönetimi açısından öğretim elemanlarının ders geri bildirim formu aracılığıyla değerlendirme sisteminin oluşturulmasına,

          4) Öğrencilere katkı sağlayacak Eğitim ve Kariyer seminerlerinin düzenlenmesine,

          5) Bölüm web sayfalarının standart bir yapıya dönüştürülmesine,

 oy birliğiyle karar verilmiştir.

Toplantıya katılanların Listesi :

Prof.Dr. Yasemin BEYAZIT 

Doç.Dr. Gül AKTAŞ 

Doç.Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI 

Dr.Öğr.Ü. Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM 

Dr.Öğr.Ü. Mehmet Oruç BAYKARA 

Yasin ALIR 

Ayfer USTALAR 

Cevriye HANCI 

-26 Ekim 2022 tarihi, saat 15:00'te KAVDEM'in Akademik Birim Ziyareti kapsamında fakültemiz birim kalite komitesi ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.