İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü içerisindeki 4 blokta eğitim-öğretim programlarını ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir.

Fakültemizde, Arkeoloji, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri olmak üzere toplam 12 bölümde lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümlerden 5’inde (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı) Normal Öğretim yanında, İkinci Öğretim Programı da bulunmakta olup, eğitim-öğretim süreci aktif şekilde devam etmektedir. Fakültemizde kayıtlı öğrenci sayısı 2022 yılı itibariyle 5000’in üzerindedir. Arkeoloji, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri A Blok; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümleri B Blok, Coğrafya ve Felsefe bölümleri C Blok, Sanat Tarihi Bölümü ise D blok içerisinde sınıfları; akademik ve idari personel odaları ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Ders dönemleri içerisinde verilen teorik eğitimlerin yanında, bölümlerimiz dahilinde belirlenen staj programları çerçevesinde, öğrencilerimizin pratik eğitimlerini tamamlayabilecekleri imkanlar sunulmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde bulunan 11 bölümde Yüksek Lisans, 9’unda ise Doktora Programları kapsamında yürütülen eğitimler, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Arkeoloji Enstitüsü kapsamında öğrencilerimize lisansüstü eğitim ve akademik kariyer imkânı sağlamaktadır.

Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetlerinin kalite standartlarına uygun şekilde sürdürülmesi için görev yapmakta olan 154 kişilik Akademik Personel kadrosu; 38 Profesör, 22 Doçent, 33 Doktor Öğretim Üyesi, 15 Öğretim Görevlisi ve 46 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

Fakültemiz B Blok içerisinde yer alan İsmail Çetişli Konferans Salonu bölümler dahilinde yapılan panel, konferans, sempozyum gibi faaliyetlerin yanı sıra, öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler için de kullanılmaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bilimsel etiği ve çalışma yöntemlerini esas alan bir yaklaşımı benimsemiş, Atatürk ilkelerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi; ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında çalışmayı ve bunların çıktılarını toplum yararına sunmayı hedeflemektedir.  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, yenilikçi, şeffaf ve gelişime açık bir anlayış doğrultusunda verdiği eğitim ve yetiştirdiği nitelikli insanlarla, örnek alınan bir kurum olmayı amaçlamaktadır.