Bölümümüz 1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş, uzun süre kadrosuzluk  nedeniyle faaliyete geçememiş, 25 Şubat 2014 tarihinde Prof. Dr. Hasan Kara, Dr. Öğr. Ü. Selahattin Akşit ve Doç. Dr. Fisun Bozkurt'un girişimiyle aynı yıl güz döneminde eğitim ve öğretim hayatında başlamıştır. Başlangıçta 40 kişilik öğrenci kadrosuyla dersler başlamıştır. Öğrenci kontenjanı 2016-2017 güz yarıyılında YÖK tarafından 50 kişiye, 2017-2018 güz yarıyılında 60 kişiye yükseltilmiştir.

Bölümümüzde halen 1 Profesör, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.