Tarihçe

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 25.07.2022 tarih ve 5868 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulmuştur. Bu tarihten itibaren, daha önce 3.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Arkeoloji, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin parçası haline gelmiştir. Bu bölümler arasında, Fen-Edebiyat Fakültesinin kuruluşunu takiben, öğrenci alımına ilk başlayanlar 1994-1995 eğitim-öğretim yılı itibariyle Tarih ve Türk Dili bölümleri olmuştur. 1999–2000 eğitim-öğretim yılından itibaren Felsefe, 2000–2001 eğitim-öğretim yılından itibaren Sosyoloji ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, 2002–2003 eğitim-öğretim yılında Arkeoloji Bölümü’nde, 2003–2004 eğitim-öğretim yılında Sanat Tarihi Bölümünde lisans eğitimine başlanmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren de Fransız Dili ve Edebiyatı programına öğrenci alınmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Coğrafya ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile son olarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Psikoloji Bölümü’nün de öğrenci almasıyla fakülte bünyesinde lisans düzeyinde eğitim veren bölüm sayısı 12 olmuştur. Bu bölümlerden 5 tanesinde (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı) İkinci Öğretim programlarında öğrenci alımına devam edilmektedir.

Fakültenin hal-i hazırda eğitim ve araştırma için kullanmakta olduğu binaların ilki, Fen-Edebiyat Fakültesi olarak 1999–2000 öğretim yılında tamamlanan, eğitim birimlerinin yanı sıra idari katı da içinde barındıran B Blok’tur. A Blok 2004 yılında, C Blok ise 2006 yılında, D Blok ise 2008 yılında kullanıma açılmıştır.