İş Akış Süreçleri

 

Kiralama ve Satış Şube Müdürlüğü

 1. Taşınmaz Kiralama Süreci
 2. Taşınır ve Taşınmaz Satış Süreci
 3. Lojman Tahsis Süreci
 4. Lojman İade Alma Süreci

 

Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü

 1. Sürekli İşçi Maaş İşlemleri Süreci
 2. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Süreci
 3. Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Süreci
 4. Mesai Ücretleri İşlemleri Süreci
 5. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Süreci
 6. Maaş İşlemleri Süreci

 

Satınalma Şube Müdürlüğü

 1. Aboneliğe Bağlı Ödemeler Süreci
 2. Devlet Malzeme Ofisniden (DMO) Mal - Malzeme Alımı Süreci
 3. Doğrudan Temin Hizmet Alımı Süreci
 4. Doğrudan Temin Mal - Malzeme Alımı Süreci
 5. İhale ile Hizmet Alımı Süreci
 6. İhale ile Malzeme Alımı Süreci

 

Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 1. Şehiriçi Araç Görevlendirme Süreci
 2. Şehirdışı Araç Görevlendirme Süreci

 

Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü

 1. Taşınır İşlem Süreci
 2. Taşınır Hurdaya Ayırma Suretiyle Çıkış Süreci
 3. Taşınır Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış Süreci

 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  1. Hizmet İçi Eğitim Süreci
  2. Temizlik Hizmetleri Süreci


      

     Menü