Kiralama ve Satış Şube Müdürlüğü

Tanımı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gelir getiren kiralama ve satış işlemlerinde hazırlık aşamasından sözleşmenin sona ermesine kadar olan süreçlerdeki evrak iş ve işlemlerini yapmak.

Görevleri

  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecek olan Üniversite taşınmazlarının (Kantin / Kafeterya, ATM, vs.) kiralama ihalesi yapılarak yer teslimi yapılıncaya kadar olan tüm iş, işlem ve tebligatları yapmak.
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış satışı yapılacak olan Üniversite taşınırlarının ( Otomobil, İş Makinaları vs.) satış ihalesi yapılarak mal teslimi yapılıncaya kadar olan tüm iş, işlem ve tebligatları yapmak.
  • Kiraya verilen Üniversite taşınmazlarının kira, elektrik, su ve ısınma bedellerinin tahsil ve takibine yönelik iş ve işlemleri yapmak.
  • Kiracılar ile yaşanan yasal sorunlar veya tahliye işlemleri için Hukuk Müşavirliğine bildirimde bulunmak,

 

  • İhale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlardaki değişiklikleri takip etmek,

 

  • Kurum Kalite Politikalarına uymak,

  • Daire Başkanı ve/veya üst yöneticinin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak

Menü