BİRİM KALİTE KOMİTESİ

 Adı, Soyadı

Görevi 

 Ahmet Yücel ÖZKAN

 Birim Üst Yöneticisi 

 Gülhizar TOKGÖZ

 Şube Müdürü

 Adem YENİ

 Şube Müdürü

 Ayşe Sinem KABA 

 İdari Personel

Alirıza AKÇA

 İdari Personel

MEVZUAT

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Pamukkale Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi

Birim Kalite Komitesi Oluşturulması Yazısı

 

BİRİM KALİTE KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAKLARI

Birim Kalite Komitesi 27.10.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı 

Birim Kalite Komitesi 14.01.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı

Birim Kalite Komitesi 28.11.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı

Birim Kalite Komitesi 18.05.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı

Birim Kalite Komitesi 10.11.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı

 

 

Menü