DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TANITIMI:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün kuruluş gerekçesini, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname’nin 36. maddesinin (b) bendine göre Başkanlığımıza verilen görevler oluşturur.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevleri şunlardır;
· a)Ulaştırma, taşıma hizmetleri yürütmek,
· b)Temizlik hizmetleri yapmak,
· c)Verilecek benzeri görevleri yapmak.
Üniversitemiz Kınıklı kampüsünde, Rektörlük birimlerinin içinde bulunduğu Rektörlük hizmet binası , altı Fakülte ,beş Meslek Yüksekokulu, Enstitüler, Spor Tesisleri,Lojmanlar, Sosyal Tesisler, Kongre Kültür Merkezi, Güvenlik Müdürlüğü, Merkezi Yemekhane,Isı Merkezi gibi eğitim ve hizmet birimleri bulunmaktadır.  Bu birimlerde yukarıda  sayılan hizmetler ile verilecek benzeri işler, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Teknik Hizmetler ,Temizlik ve Bakım ile Ulaştırma ve Taşıma Hizmetleri birimleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler görevlerini birimlerini ilgilendiren Kanun, Yönetmelik, Genelgeler ve Bu işler için Üniversitemizde hazırlanan Yönerge ve şartname hükümlerine göre yürüteceklerdir.

TEŞKİLAT ŞEMASI

1-TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİ:

Temizlik hizmetleri ;1 şef ,2 kadrolu hizmetli personel, biri firmanın şefi olmak üzere 90 kişilik hizmet satınalınması yöntemiyle alınan temizlik elamanlarıyla yürütülmektedir. Temizlik hizmetleri biriminin tahakkuk işlemleri Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
· Üniversitemiz Rektörlük ve birimlerine ait her türlü iç ve dış temizliğinin yapılması ve yaptırılması.
· Yerleşimden doğan her türlü taşıma işlerinin yapılması.
· Kongre, konferans tören ve anma günleri gibi Üniversitemizin etkinliklerinde işlerin yapılacağı yerlerin tanzimi ve düzenleme işlerinin yapılması,
· Birim arşiv işlerinin yürütülmesi,
· Lojmanların her türlü iş takibini yapmak,
· Başkan ve şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

2-TAŞIMA VE ULAŞTIRMA BİRİMİ:( Garaj )

Üniversitemiz taşıma hizmetleri; 1 şef ,1 başşoför, 16 şoför ve 33 araç ile yürütülmektedir. Araçlarımız binek, yük taşıma ve sağlık hizmetlerinde görevlendirilmektedir. Üniversitemiz araç filosu 9 binek, 1 midibüs, 9 minibüs, 6 ambulans, 3 yük taşıma, 1 otobüs, 3 motosiklet, 1 traktörden oluşmaktadır. Üniversitemiz envanterinde bulunan araçlar, 234 sayılı Taşıt Kanunu ve Başbakanlığın ilgili tasarruf tedbirleri tebliğleri de dikkate alınarak sevk ve idaresini yapmaktadır. Araçlarımız binek, yük taşıma, zirai faaliyetlerde kullanılmaktadır Ulaştırma hizmetleri Destek hizmetleri Şube Müdürlüğü ulaştırma hizmet birimince yürütülür. Taşıma hizmetleri biriminin Tahakkuk işlemleri Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
· Garajın bakım, temizlik ve düzeninin sağlamak,
· Araç ve kullanıcılarını (şoförleri)sevk ve idare etmek,
· Garajla ilgili demirbaşlar ile araçlarda bulunması gereken avadanlıkların temin ve muhafaza etmek,
· Araçların bakım ve temizlik işlerini zamanında yapılması ve bunları çalışır vaziyette bulundurulmasını sağlamak,
· Araçlarda meydana gelen hasarların zaman geçirmeden tespit edilerek amirlere bildirmek,
· Araçların bakım gerektiğinde belirlenen yerde tamirlerinin yaptırmak
· Garajın ve araçların her türlü ihtiyaçlarının tespit ederek sağlamak,
· Şoförler arasında görev taksimi ve nöbet listesinin yapılmak,
· Araçların günlük ve haftalık bakımlarını kullanıcılarına yaptırmak.
· Araçların yakıt ve yağ ihtiyaçlarının zamanında yapılmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak.
· Araçların periyodik bakımlarının zamanında yapılmasını sağlanmak,
· Göreve gidecek araçların görev kâğıtları ile kullanıcıların görevlendirmelerini yapmak,
· Araçların yıllık sigorta ve trafik muayenelerini zamanında yaptırmak,
· Araçları kullanan personelle, araçların göreve çıkarken ve görev sonunda uyulması gereken kuralların düzenlemesini yapmak,
· Üniversitemiz araçlarının yıllık yakıt ihtiyaçlarını tespit etmek, ihale için teknik şartname hazırlamak, komisyonda görev almak.
· Birimlerden gelen araç taleplerini tasnif etmek, iş planlaması ile dağılımını yapmak, üniversitemiz araçlarıyla yapılabilecek hizmetleri yaptırmak.
· Kampus içi ring otobüs çalışmalarını kontrol etmek,

Menü