DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TANITIMI:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün kuruluş gerekçesini, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname’nin 36. maddesinin (b) bendine göre Başkanlığımıza verilen görevler oluşturur.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevleri şunlardır;
· a)Temizlik hizmetleri yapmak,
· b)Verilecek benzeri görevleri yapmak.
Üniversitemiz Kınıklı kampüsünde, Rektörlük birimlerinin içinde bulunduğu Rektörlük hizmet binası , altı Fakülte ,beş Meslek Yüksekokulu, Enstitüler, Spor Tesisleri,Lojmanlar, Sosyal Tesisler, Kongre Kültür Merkezi, Güvenlik Müdürlüğü, Merkezi Yemekhane,Isı Merkezi gibi eğitim ve hizmet birimleri bulunmaktadır.  Bu birimlerde yukarıda  sayılan hizmetler ile verilecek benzeri işler, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Teknik Hizmetler ,Temizlik ve Bakım ile Ulaştırma ve Taşıma Hizmetleri birimleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler görevlerini birimlerini ilgilendiren Kanun, Yönetmelik, Genelgeler ve Bu işler için Üniversitemizde hazırlanan Yönerge ve şartname hükümlerine göre yürüteceklerdir.

TEŞKİLAT ŞEMASI

1-TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİ:

Temizlik hizmetleri birimimiz personeli tarafından yürütülmektedir. Temizlik hizmetleri biriminin tahakkuk işlemleri Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
· Üniversitemiz Rektörlük ve birimlerine ait her türlü iç ve dış temizliğinin yapılması ve yaptırılması.
· Yerleşimden doğan her türlü taşıma işlerinin yapılması.
· Kongre, konferans tören ve anma günleri gibi Üniversitemizin etkinliklerinde işlerin yapılacağı yerlerin tanzimi ve düzenleme işlerinin yapılması,
· Birim arşiv işlerinin yürütülmesi,
· Lojmanların her türlü iş takibini yapmak,
· Başkan ve şube müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 


Menü