Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

  Bizi Takip Edin

  facebook twitter instagram

   

  Bilgisayar Paket Programı SPSS Destekli

  Temel İstatistik ve Analiz Eğitimi DERS İÇERİĞİ

  Prof. Dr. Murat ATAN

   

  1. Tüm MENÜ komutlarının detaylı incelenmesi (File, Edit, View, Data, Transform, Analyis, Graph, Utilities)
  2. İSTATİSTİKSEL ANALİZ

  A.  Ölçme Düzeyleri

  B.  Sosyal Bilimlerinde Verilerin Toplanması

  B.1. Veri Toplama Yöntemleri

        B.1.a.  Sistematik Veri Toplama Yöntemleri

        B.1.b.  Özel Veri Toplama Yöntemleri

  B.2.  Verilerin Sınıflandırılması

  B.3.  Verilerin Tablolaştırılması

        B.3.a.  Tablo Düzenleme Kuralları

        B.3.b.  Tablo Tipleri

  B.4.  Verilerin Özetlenmesi (Bireysel ve Gruplandırılmış Veriler için)

  • Ortalama
  • Medyan (Ortanca)
  • Mod (Tepe Değer)
  • Varyans ve Standart Sapma
  • Çarpıklık ve Basıklık
  • Frekans Dağılımı (%)
  • Çapraz Tablolama
  • Ki - Kare (c2)
  • Contingency Coefficient 
  • Phi and Cramér’s V
  • Lambda
  • Uncertainty Coefficient
  • Eta

  C.  İstatistiksel Analiz Yöntemleri

  C.1.  Raporlama (Betimleyici İstatistikler)

           Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçütleri

  C.2.  Güven Aralığı

  C.3.  Hipotez Testleri

        C.3.a.  Hipotezlerin Kurulması, Test İşlemleri ve Yorumlanması

        C.3.b.  Hipotez Testlerinin Çeşitleri

  C.3.b.i.  Parametrik Testler

                                   C.3.b. i.1.  Tek Örneklem t- Testi Uygulamaları ve Yorumlanması

                                   C.3.b. i.2.  Bağımsız Örneklem t - Testi, Uyg. ve Yorumlanması

                 C.3.b. i.3.  Eşleştirilmiş T - Testi Uygulamaları ve Yorumlanması

                        C.3.b. i.4.  Tek Yönlü Varyans Analizi

        C.3.b.ii.  Parametrik Olmayan Testler

                                   C.3.b. ii.1.  Kolmogorov - Smirnof  (KS)  Testi

                                   C.3.b. ii.2.  Bağımsız 2 Örneklem t - Testi, Uyg. ve Yorumlanması

                                                      (Mahn - Whitney U Testi)

                                   C.3.b. ii.3.  Bağımsız k Örneklem t - Testi, Uyg. ve Yorumlanması

                                                      (Kruskal Wallis H Testi)

                                   C.3.b. ii.4.  2 İlişkili Örneklem t - Testi, Uyg. ve Yorumlanması

                                                      (Wilcoxon İşaret Testi)

                                   C.3.b. ii.5.  k İlişkili Örneklem t - Testi, Uyg. ve Yorumlanması

                                                      (Fredman Testi)

  E.  Korelâsyon Analizi

  E.1.  Korelâsyon Analizi

  • Bivariate  Pearson  Korelasyon  Analizi
  • Spearman Sıra  Korelasyon  Analizi
  • Kısmi  Korelasyon  Analizi

  F.  Regresyon

  F.1.  Regresyon Analizi Yöntemleri

  F.2.  Basit Doğrusal Regresyon Analizi

  F.3.  Çoklu Regresyon Analiz

   

   

  Günde 6 Saat (3 Saat Sabah ve 3 Saat Öğleden Sonra) olmak üzere toplam 5 Gün Toplam 30 Saat.

   

  Kazanımlar

   

  • Akademik çalışma için veri toplama yöntemleri, veri türleri, değişken ölçme düzeyleri
  • SPSS paket programının ara yüzlerinin tanıtımı, temel komutlar ve işlevleri
  • Hangi tür veriye ne tür bir analiz uygulanabilir?
  • SPSS Analiz menüsünün detaylı tanıtımı
  • Tüm testler için gerçek veriler ile bilgisayar başında birebir uygulama

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Bilgisayar Paket Programı SPSS Destekli

   İLERİ İstatistik ve Analiz Eğitimi DERS İÇERİĞİ

    

  1. Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri
   • Temel Tanımlar ve Kavramlar
   • Kullanılan Alanlar

   • Ana (Temel) Bileşenler Analizi
   •  

    IIa.  Güçlü Temel Bileşenler Analizi

   •  Faktör Analizi
   •  Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)
   •  Kümeleme Analizi
   •  

    Va. K-Ortalama Kümeleme

    Vb. İki Aşamalı Kümeleme

    Vc. Hiyerarşik Kümeleme

  2. Diskriminant (Ayırma) Analizi
  3. Karar Ağaçları Analizi (CHAID)
  4. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
  5.  Çoklu Uyum Analizi

    

   Günde 6 Saat (3 Saat Sabah ve 3 Saat Öğleden Sonra) olmak üzere toplam 5 Gün Toplam 30 Saat.

    

   Kazanımlar

    

   • SPSS paket programının ileri istatistik analiz komutları ve işlevleri
   • Hangi tür veriye ne tür bir analiz uygulanabilir?
   • Tüm testler için gerçek veriler ile bilgisayar başında birebir uygulama

   

  Duyurular Tümünü Gör