Ekli belgede SPAS kodunun nasıl alınacağı ile ilgili bir akış şeması yer almaktadır.

Ekli Belgeler