TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

Öğr. Gör. Hilal Büşra TOKGÖZ BOZKURT

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı

Tel: (258) 296-4382

E-Posta: hbtokgoz@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİK


Doç. Dr. Pınar İLİ

 

 

Tel: (258) 296-4386
E-Posta: pili@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİK

Dr. Öğr. Üyesi Selma VURUŞANER

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı

Tel: (258) 296-4408
E-Posta: selmav@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİK

 


Öğr. Gör. Dr. Ayşe AKGÜN

Tel: (258) 296-4413
E-Posta: acetinkaya@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİKÖğr. Gör. Dr. Özden ÖZGÜN ACAR

Tel: (258) 296-4363
E-Posta: ozdena@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİK