Yüksekokulumuz 2547 sayılı Kanun’un 3. maddesi I bendi gereğince belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.

Yüksek Öğretim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı arasında 10.09.1992 tarihinde imzalanan protokol uyarınca, 29.07.1993 tarih ve 13857 sayılı yazı ile Sağlık Meslek Lisesi’nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmesi ile oluşmuştur. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Ulu Çarşı binasında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ebelik Programı açılmış ve öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Protokol uyarınca 1994-1995 yılında eğitim-öğretim Denizli Sağlık Meslek Lisesi binası içerisinde sürdürülmüştür. Yüksekokulumuz 26.06.2007 tarihinde Kınıklı Yerleşkesindeki Rektörlük binasına, 01.02.2011 tarihinde Morfoloji binasına, 17.09.2015 tarihinde kendi binasına taşınmıştır.

1996-1997 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar 1998-1999 eğitim-öğretim yılında ise ek kontenjanla öğrenci alınarak Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Anestezi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programları açılmıştır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında itibaren Ebelik Programına öğrenci alınmamış olup, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Ebelik Programı son mezunlarını vermiştir.

 Yüksekokulumuz bünyesine 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Diyaliz, Fizik Tedavi ve Hidroterapi programları açılmasına karar verilmiştir. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında bu üç programa öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2009 tarihli kararı ile Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği ise Paramedik programı olarak değiştirilmiştir. Hidroterapi ve Fizik Tedavi programları, Fizyoterapi programı adı altında birleştirilmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında uygulamaya başlanmıştır.

 21.05.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Denizli Meslek Yüksekokulu bünyesindeki İ.Ö. Çocuk Gelişimi Programı kapatılmış, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır.

 Yükseköğretim Genel Kurulunun 08.04.2010 tarihli toplantısında Paramedik programının adı İlk ve Acil Yardım olarak değiştirilmiştir.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 21. ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince 21/05/2012 tarihinde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Terapi ve Rehabilitasyon ile Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri bölüm başkanlıkları oluşturulmuştur.

 

PAÜ Senatosunun 10.03.2014 tarih ve 02-06 a-b-c sayılı kararlarında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yaşlı Bakımı ile Ağız ve Diş Sağlığı programlarının açılmasına, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının açılarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

 

2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 16.04.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Dişçilik Hizmetleri Bölümü bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü bünyesinde Yaşlı Bakımı programlarının açılmasına karar verilmiştir.