FİZYOTERAPİ PROGRAMI

 Sümeyye CİLDAN UYSAL

Öğr. Gör. Dr.

Fizyoterapi Program Başkanı

Tel: (258) 296-4421

E-Posta: sumeyyeu@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİK


Müge İÇELLİ GÜNEŞ

Öğr. Gör.

Tel: (258) 296-4256
E-Posta: micelli@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİK


Mehmet Urhan

Öğr. Gör.


Tel: (258) 296-4276
E-Posta: mehmet_urhan@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİK