Bilgin KIRAY VURAL
Dr. Öğr. Üyesi

Bölüm Başkan Vekili

Tel: (258) 296-4407
E-Posta: bvural@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİK