Dr. Öğr. Üyesi

Mukaddes MERGEN DALYANOĞLU

Bölüm Başkanı

Tel: (258) 296-4451
E-Posta: mdalyaoglu@pau.edu.tr

Özgeçmiş: YÖK AKADEMİK