PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Öğr. Gör. Dr. Deniz KOÇYİĞİT 

Birim Yöneticisi

Prof. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNGÖR

Üye

Öğr. Gör. Ömer Faruk KARACA

Üye

Özgür TÜREMEN

Yüksekokul Sekreteri

Zeliha KILBIYIK İdari Temsilci
Cennet Büşra VURAL Öğrenci Temsilcisi