YÖNETİM

 


 

 

Öğr. Gör. Ömer BOYACI

Yüksekokul Müdürü

omerboyaci@pau.edu.tr

Tel: 0258 296 3103

 


 

 

Öğr. Gör. Esra UYSAL

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

esrau@pau.edu.tr

 

 

 

 

Cemil BEŞİBİRLİK

Yüksekokul Sekreteri V.

cbesibirlik@pau.edu.tr

Tel: 0258 851 1181