İşyeri eğitimi ile ilgili ayrıntılı video anlatımına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Ayrıca Ek'teki belgeden faydalanarak işyeri eğitimi tercih işlemleri ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

https://postapauedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/omerboyaci_posta_pau_edu_tr/EQc8uT7Ra-pDjlmQtC4WJt4B5rgR3WUBCNQXd542B3ZwRg