Başkan: (Bölüm Başkanı) Öğr. Gör. Dr. Veli YENİL

Üye:  Öğr. Gör. Recep AKKAN (Müdür Yrd.)

Üye:   Öğr. Gör. Metin ERSÖZ

Üye: Öğr. Gör. Yavuz SÜMER

Üye: Cemil BEŞİBİRLİK (Yüksekokul Sekreteri)

Sektör Temsilcisi Üye: Kemal KOÇAK 

Meslek Odası Temsilcisi:        

Öğrenci Temsilcisi: Batuhan CANBUDAK

Mezun Üye: Nail AYYILDIZ