Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programını tercih edecek öğrencilerin aşağıdaki bilgilendirmeyi esas alması önem arz etmektedir.

Eğitimli, vizyon sahibi, iş disiplinine sahip bireylere toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özelliklere sahip olan bireyler nitelikli insan gücünü oluşturmanın yanı sıra toplumların geleceğine yön veren en önemli insan potansiyellerinin temelini oluşturmaktadır.

Meslek yüksekokulları nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulan teknoloji, tarım, çeşitli sanayi alanları (imalat, otomotiv, tekstil vs.), turizm gibi ekonomiye önemli katkı sağlayacak çeşitli alanların personel ihtiyacını gideren kaynakların başında gelmektedir.

Bu durum da meslek yüksekokullarında verilen eğitimin önemini daha da artırmaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle Çardak OSB Meslek Yüksekokulu olarak 3+1 eğitim modelini benimsemiş bulunmaktayız.