1  Yüksekokul Müdürü
 2  Yüksekokul Müdür Yardımcısı
 3  Yüksekokul Sekreteri
 4  Bölüm Başkanı
 5  Bölüm Başkan Yardımcısı
 6  Mali İşler Personeli
 7  Öğrenci İşleri Personeli
 8  Personel İşleri Personeli
 9  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi