Bölüm Danışma Kurulu


Prof. Dr. Tufan TURACI Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Elif HAYTAOĞLU Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖK Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Sezai TOKAT Bölüm Öğretim Üyesi Temsilcisi
Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ Bölüm Öğretim Üyesi Temsilcisi
Doç. Dr. Meriç ÇETİN Bölüm Öğretim Üyesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Fatmana ŞENTÜRK  Bölüm Öğretim Üyesi Temsilcisi
Arş. Gör. Vasfi TATAROĞLU Bölüm Öğretim Üyesi Temsilcisi
Yük. Müh. Elif TOSUN Kamu Kurumu Temsilcisi (Dış Paydaş)
Kemal KOZAKÇI İşveren Temsilcisi (Dış Paydaş)
Osman MAKAL Özel Sektör Yöneticisi (Dış Paydaş)
Murat DEMİR Özel Sektör Çalışan Temsilcisi (Dış Paydaş)
İbrahim TATAROĞLU Serbest Meslek Temsilcisi (Dış Paydaş)
Hasan TEZCAN Mezun Temsilcisi
Tolga TİTİZ Öğrenci Temsilcisi

Menü