Bölüm Danışma Kurulu


Prof. Dr. Sezai TOKAT Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Meriç ÇETİN Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Şevket Umut ÇAKIR Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ Bölüm Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif HAYTAOĞLU Bölüm Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Mine ORHON Bölüm Öğretim Üyesi
Yük. Müh. Vasfi TATAROĞLU Dış Paydaş
Yük. Müh. Ali BULUT Dış Paydaş
Yük. Müh. Aziz Dursun GÖKTEPE Dış Paydaş
Yük. Müh. Kübranur ATASEVER Dış Paydaş
Yük. Müh. Leyla KAPİ Dış Paydaş
Yük. Müh. İsmail AKBUDAK Dış Paydaş
Günay KILIÇ Dış Paydaş
Arş. Gör. Emre ŞAHİN Dış Paydaş
Şeref Batın ERYILMAZ Öğrenci Temsilcisi

Menü