Bölüm Danışma Kurulu


Prof. Dr. Tufan TURACI Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Elif HAYTAOĞLU Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖK Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ Bölüm Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Mine ORHON Bölüm Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Vasfi TATAROĞLU Bölüm Öğretim Üyesi
Yük. Müh. Ali BULUT Dış Paydaş
Yük. Müh. Aziz Dursun GÖKTEPE Dış Paydaş
Yük. Müh. Kübranur ATASEVER Dış Paydaş
Yük. Müh. Leyla KAPİ Dış Paydaş
Yük. Müh. İsmail AKBUDAK Dış Paydaş
Günay KILIÇ Dış Paydaş
Arş. Gör. Emre ŞAHİN Dış Paydaş
Tolga TİTİZ Öğrenci Temsilcisi

Menü