PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM İÇ KURULLARI

BÖLÜM AKADEMİK
DEĞERLENDİRME ve GELİŞTİRME KURULU
BÖLÜM-ADEK KOMİSYONU

1 Başkan (Bölüm Başkanı) ve Komisyon
Başkanlarından oluşur.

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Sezai TOKAT (Başkan)
Araş. Gör. Mine YOLDAŞ ORHON (Üye)
Araş. Gör. Vasfi TATAROĞLU (Üye)

BOLOGNA KOMİSYONU

Prof. Dr. Tufan TURACI (Başkan)
Dr. Öğr. Ü. İbrahim KÖK (Üye)
Araş. Gör. Mine YOLDAŞ ORHON (Üye)

MÜDEK KOMİSYONU

Dr. Öğr. Ü. Elif HAYTAOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Ü. Gökhan UÇKAN (Üye)
Araş. Gör. Vasfi TATAROĞLU (Üye)

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU ve İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Sezai TOKAT (Başkan)
Doç. Dr. Meriç ÇETİN (Üye)
Dr. Öğr. Ü. Elif HAYTAOĞLU (Üye)

LİSANS ve LİSANSÜSTÜ MÜFREDAT KOMİSYONU

Prof. Dr. Tufan TURACI
Dr. Öğr. Ü. Elif HAYTAOĞLU
Dr. Öğr. Ü. İbrahim KÖK

MUAFİYET KOMİSYONU

Doç. Dr. Meriç ÇETİN (Başkan)
Dr. Öğr. Ü. Fatmana ŞENTÜRK (Üye)
Araş. Gör. Vasfi TATAROĞLU (Üye)
Araş. Gör. Mustafa TOSUN (Üye)

BÖLÜM DERS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Araş. Gör. Mine YOLDAŞ ORHON (Asil)
Araş. Gör. Vasfi TATAROĞLU (Yedek)

BÖLÜM SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Araş. Gör. Behlül SARIKAYA(Asil)
Araş. Gör. Mustafa TOSUN (Yedek)

STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Şevket Umut ÇAKIR (Başkan)
Dr. Öğr. Ü. Alper UĞUR (Üye)
Dr. Öğr. Ü. Gökhan UÇKAN (Üye)
Dr. Öğr. Ü. Gökçen YILMAZ (Üye)

BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Ü. Gökhan UÇKAN (Koordinatör)
Dr. Öğr. Ü. Gökçen YILMAZ (Üye)

BÖLÜM FARABİ - MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. ÜAlper UĞUR

ORYANTASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Sezai TOKAT (Başkan)
Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Fatmana ŞENTÜRK (Üye)

SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU

Araş. Gör. Behlül SARIKAYA (Asil)
Araş. Gör. Mustafa TOSUN (Yedek)

BÖLÜM BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ SORUMLUSU

Öğr.Gör. Şevket Umut ÇAKIR (Başkan)
Araş.Gör. Mustafa TOSUN (Üye)
Araş.Gör. Behlül SARIKAYA (Üye)

AKTS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Tufan TURACI
Dr. Öğr. Ü. Elif HAYTAOĞLU
Dr. Öğr. Ü. İbrahim KÖK

YABANCI DİL HAZIRLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ

İÇ DENETİM KURULU

Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ (Başkan)
Araş. Gör. Behlül SARIKAYA (Üye)

LİSANS TEZ İNCELEME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Ü. Alper UĞUR (Başkan)
Dr. Öğr. Ü. Gökçen YILMAZ (Üye)
Öğr. Gör. Şevket Umut ÇAKIR (Üye)
Araş. Gör. Mustafa TOSUN (Üye)

YÜKSEK LİSANS TEZ İNCELEME KOMİSYONU
Prof. Dr. Tufan TURACI
Dr. Öğr. Ü. Fatmana ŞENTÜRK
Dr. Öğr. Ü. İbrahim KÖK
ÇİFT ANADAL VE YANDAL KOMİSYONU Doç. Dr. Meriç ÇETİN (Başkan)
Dr. Öğr. Ü. Fatmana ŞENTÜRK (Üye)
Araş. Gör. Vasfi TATAROĞLU (Üye)

Menü