2022/2023 Güz Yarıyılı Lisans Tezleri Uygulama Esasları


- Tez yapacak öğrencilerin, Lisans Tezi derslerinden birine (Lisans Tezi-I ve Lisans Tezi-II) kayıtlı olması zorunludur. Tez dersine kayıtlı olmayan bir öğrenci ile grup oluşturulamaz ve birlikte tez yapılamaz. Grup olarak tez yapacak öğrenciler farklı şubelere kayıtlı olabilirler. Ancak farklı şubelere kayıt olan öğrenciler her iki danışman hocayı da bilgilendirmelidir.

- Öğrencilerin bir defa tez önerisi verdikten sonra, diğer dönemde mümkün olduğunca tezin konusunu değiştirmemeleri istenecektir.

- Lisans Tezi -I dersine kayıtlı öğrenciler 14 Ekim 2022 tarihine kadar Tübitak 2209- A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yer alan başvuru formunu (https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-basvuru-formlari) doldurup, ilgili formların çıktılarını hem danışman hocalarına hem de Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gereklidir. Vize notu için dönem sonunda bölüm hocalarına dönem içinde yaptıkları çalışmaları anlattıkları 5 dakikayı geçmeyecek bir sunum yapmalıdır. Final notu için öğrenciler bölüm tez yazım şablonunu (Latex şablonunu) kullanarak hazırladıkları tez dokümanlarını 6 Ocak 2023 tarihine kadar tez danışmanlarına eposta yoluyla yollamalıdır. Bu dokümanda tezin Giriş bölümü ve  Literatür kısmı ve kaynaklar bölümü bulunmalıdır. Lisans Tezi I dersine kayıtlı ve tez önerisi vermiş olan öğrenciler 23 Aralık 2022 Saat 14.30’da yüz yüze Lisans Tezi-I dersi için dönem sonu sunumlarını yapacaklardır. Dönem sonu sunumlarına ait sınıf bilgileri daha sonra paylaşılacaktır.

- Lisans Tezi -II dersine kayıtlı öğrenciler Final notu için 27 Aralık 2022 tarihinde dönem içinde yaptıkları çalışmaları yüz yüze ve poster sunumu şeklinde gerçekleştirmelidir. Poster şablonuna bu sayfadaki ekli dokümandan ulaşılabilir. Vize notu için öğrenciler bölüm tez yazım şablonunu (Latex şablonunu) kullanarak hazırladıkları tezlerinin tamamını (yazılı) ve tez için geliştirilen uygulamanın kodlarını 6 Ocak 2023 tarihine kadar tez danışmanlarının EDS üzerinde açtıkları alana yüklemelidirler.

Tez dersleri güz dönemi/bahar döneminde alınabilir. Tez derslerinin Yaz okulunda alınması mümkün olmayacaktır.
 
Güncel Tez takvimi şu şekildedir:

14 Ekim 2022 :  Lisans Tezi -I dersi alan Öğrencilerin başvuru formlarını teslim etmelerinin son günü

 
- 23 Aralık 2022 Saat 14.30: Lisans Tezi -I dersi alan Öğrencilerin Vize notu yerine geçecek tez sunumunu yapmaları (Yüz yüze)

- 27 Aralık 2022: Lisans Tezi -II dersi alan Öğrencilerin Final notu yerine geçecek poster sunumunu yapmaları (Yüz yüze)

- 6 Ocak 2023Lisans Tezi -I dersine kayıtlı öğrenciler için Tez dokümanlarının danışman hocalara gönderilmesinin son günü

- 6 Ocak 2023Lisans Tezi -II dersine kayıtlı öğrenciler için Tez dokümanlarının danışman hocalara elden teslim edilmesinin son günü

 * Tez öneri formu, tez savunması ve tez yazım kuralları ile ilgili dokümanları ekteki sıkıştırılmış dosya içerisinde bulabilirsiniz.

Menü