2023/2024 Güz Yarıyılı Lisans Tezleri Uygulama Esasları

 • Tez yapacak öğrencilerin, Lisans Tezi derslerinden birine (Lisans Tezi-I ve Lisans Tezi-II) kayıtlı olması zorunludur. Tez dersine kayıtlı olmayan bir öğrenci ile grup oluşturulamaz ve birlikte tez yapılamaz. Grup olarak tez yapacak öğrenciler farklı şubelere kayıtlı olabilirler. Ancak farklı şubelere kayıt olan öğrenciler her iki danışman hocayı da bilgilendirmelidir.
 • Lisans Tezi-I ve Lisans Tezi-II dersleri aynı dönemde alınamaz.
 • Aşağıdaki öğrencilerin tez önerisi teslim etmesi zorunludur:
  • Lisans Tezi 1 dersini alanlar
  • Lisans Tezi 2 dersini alıp daha önce tez önerisi teslim etmeyenler(Mühendislik tamamlama, Erasmus vb.)
  • Tez konusunu değiştirenler
 • Öğrencilerin bir defa tez önerisi verdikten sonra, diğer dönemde mümkün olduğunca tezin konusunu değiştirmemeleri istenecektir.
 • Tez önerisi vermesi istenen öğrenciler öneri formlarını Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Programı Destekleme Programı kapsamında yer alan başvuru formunu(https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-basvuru-formlari) doldurup, ilgili formları danışmanlarına EDS üzerinden(veya e-posta ile) aşağıda belirtilen tarihlerde göndermelidir. Başvuru formunda yer alan 4(Yaygın Etki) ve 5(Bütçe) bölümlerinin destekleme programına başvurmayı düşünmeyen öğrenciler tarafından doldurulmasına gerek yoktur. Başvuru formunun ekler kısmında yer alan Kaynaklar bölümünün, yapılacak tez çalışması için yapılan ön araştırmada kullanılan kaynaklarla, atıflara yer vererek, doldurulması gerekmektedir.
 • Tez dersleri güz dönemi/bahar döneminde alınabilir. Tez derslerinin Yaz okulunda alınması mümkün olmayacaktır. Öğrencilerimizin planlamalarını buna göre yapması önem arz etmektedir.


2023-2024 Güz Yarıyılı Lisans Tezi Takvimi

 • 25 Ekim 2023: Öğrencilerin tez öneri formlarını, Tübitak 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na uygun olarak, danışmanlarına e-posta ile göndermeleri
 • 25-27 Ekim 2023: Danışmanların, öğrencilerin gönderdiği tez önerilerini inceleyip ilgili düzeltmeleri öğrencilere bildirmesi
 • 27 Ekim 2023 31 Ekim 2023: Öğrencilerin tez öneri formlarını bilmoodle sistemine yüklemeleri
 • 5 Kasım 2023: Tez jürileri tarafından önerilen düzeltme ve değişiklilerin öğrencilere danışmanlar tarafından bildirilmesi. Tez jürileri daha sonradan ilan edilecektir.
 • 10 Kasım 2023: Düzeltilmiş tez önerilerinin danışmanlara e-posta yoluyla ya da EDS üzerinden teslim edilmesi
 • 14 Kasım 2023: İsteyen öğrenciler için Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Programı'na başvurmaları için son tarih
 • 1-5 Ocak 2024: Lisanz Tezi öğrencilerinin belirtilen tarihlerde(sonradan ilan edilecek), vize notu yerine geçecek tez sunumlarını gerçekleştirmesi
 • 12 Ocak 2024: Öğrencilerin final notu yerine geçecek olan bölüm LaTeX formatındaki tez dokümanlarını danışmanlarına EDS üzerinden göndermesi için son gün
  • Lisans Tezi 1 dersini alanlar için giriş ve literatür araştırmasını barındıran kitapçıklar
  • Lisans Tezi 2 dersini alanlar için tamamlanmış tez kitapçıkları

* Geçmiş dönemlerdeki öğrencilerimizden Faruk GÜRLESİN'in tezini, örnek tez olarak ekteki dosyalar içinde bulabilirsiniz

** Tez öneri formu, tez savunması ve tez yazım kuralları ile ilgili dokümanları ekteki sıkıştırılmış dosya içerisinde bulabilirsiniz.

Menü