Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ


Çalışma Alanları

 • Makine Öğrenmesi
 • Veri Madenciliği
 • İş Zekası
 • Akıllı Kontrol

Prof. Dr. Tufan TURACI


Çalışma Alanları

 • Graf Teori
 • Graf Algoritmaları
 • Algoritmalar
 • Ayrık Matematik
 • Uygulamalı Matematik

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖK


Çalışma Alanları

 • Internet of Things
 • Deep Learning
 • Ad Hoc Networks

Öğr. Gör. Şevket Umut ÇAKIR


Çalışma Alanları

 • Artificial Intelligence
 • Game Programming
 • Computer Vision

Arş. Gör. Dr. Mustafa TOSUN


Çalışma Alanları

 • Dağıtık Sistemler
 • Makine Öğrenmesi

Prof. Dr. Sezai TOKAT


Çalışma Alanları

 • Kayma Kipli Kontrol
 • Bulanık Mantık Kuramı
 • Sayısal Optimizasyon

Doç. Dr. Gürhan GÜNDÜZ


Çalışma Alanları


Doç. Dr. Meriç ÇETİN


Çalışma Alanları

 • Kontrol Teorisi
 • Yapay Öğrenme
 • Sinir Bilim Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan UÇKAN


Çalışma Alanları

 • Elektrik Devreleri
 • Mikrodenetleyiciler
 • Dijital Sistemler
 • Sinyal İşleme
 • Görüntü İşleme
 • Nesne Yönelimli Programlama
 • Web Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Alper UĞUR


Çalışma Alanları

 • Ağ ve Bilgi Güvenliği
 • Kriptografi
 • Yazılım Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Elif HAYTAOĞLU


Çalışma Alanları

 • Paralel Hesaplama
 • Dağıtık Sistemler
 • Telsiz Duyarga Ağları

Dr. Öğr. Üyesi Fatmana ŞENTÜRK


Çalışma Alanları

 • Veritabanı Programlama, Modellemesi ve Yönetimi
 • Yazılım Sistemleri Tasarımı
 • Graf Algoritmaları

Arş. Gör. Behlül SARIKAYA


Çalışma Alanları

 • Web ve Mobil Uygulamalar
 • Derin Öğrenme
 • Makine Öğrenmesi

Arş. Gör. Vasfi TATAROĞLU


Çalışma Alanları

 • Web Uygulamaları
 • Blockchain

Arş. Gör. Merve ÖZDEŞ DEMİR


Çalışma Alanları

 • Veri Madenciliği
 • Büyük Veri
 • Yapay Zeka
 • Doğal Dil İşleme

Menü