Unvanı Adı Soyadı

Görevi

e-posta

Dr.Öğr.Özlem ATYEK

Enstitü Müd. Yrd.

(Başkan)

oaytek@pau.edu.tr

Doç.Dr. Ali OZAN

Yönetim Kurulu Üyesi

aliozan@pau.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Eylem GÜZEL

Üye (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım AB.D.)

eguzel@pau.edu.tr

Nihat BAŞGÜN

 

Enstitü Sekreteri

 

 nbasgun@pau.edu.tr

 

Halil İbrahim ÇUBUKÇU Bilgisayar İşlt. (İdari Personel)  hicubukcu@pau.edu.tr

Suat PEÇEN

Öğrenci Temsilcisi (Arkeoloji AB.D. Doktora Prog.)

 

scambaz07@pau.edu.tr

Menü