Unvanı Adı Soyadı

Görevi

e-posta

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK

Enstitü Müd. (Başkan)

csimsek@pau.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Umay

OĞUZHANOĞLU AKAY

Enstitü Müd. Yrd.

(Eğitim-Öğretim

Sorumlusu)

uoguzhan@pau.edu.tr

Prof. Dr. Fahriye BAYRAM

Birim Kalite Koordinatörü (Ar-Ge Sorumlusu)

fbayram@pau.edu.tr

Doç.Dr. Ali OZAN

Yönetim Kurulu Üyesi

(İdari İşler)

aliozan@pau.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Evin CANER ÖZGEL

Üye (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım AB.D.)

ecaner@pau.edu.tr

Tamer CEYLAN

Enstitü Sekreteri

ceylan@pau.edu.tr

Suat PEÇEN

Öğrenci Temsilcisi (Arkeoloji AB.D. Doktora Prog.)

 

scambaz07@pau.edu.tr

Alper KIVIRCIKLI

Öğrenci Temsilcisi (Arkeoloji AB.D. Yüksek Lisans Prog.)

 

akivircikli13@pau.edu.tr

Mesra TANRIVERDİ

Öğrenci Temsilcisi (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım AB.D. Yüksek Lisans Prog.)

 

mtanriverdi182@pau.edu.tr