Birim Program Değerlendirme Komitesi

 Görev Ünvan  Adı Soyadı
 Birim Yöneticisi Müdür Yardımcısı   Prof.Dr.Bahadır DUMAN
 Birim Sekreteri  Enstitü Sekreteri  Nihat BAŞGÜN
 Birim Öğrenci İşleri Sorumlusu  Bilgisayar İşletmeni  İsmail Murat KÖKTEN
 Öğrenci Temsilcisi  Öğrenci  Suat PEÇEN
 Üye  Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Fahriye BAYRAM

 

Arkeoloji Anabilim Dalı

Program Öz Değerlendirme Komisyonu

 Görev         Ünvan                           Adı Soyadı                                         
 Başkan   Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT
 Üye  Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Fahriye BAYRAM
 Üye  Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Bahadır DUMAN

 

Arkeoloji Anabilim Dalı

Danışma Kurulu

 Görev  Ünvan  Adı Soyadı
 Başkan        Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT
 Üye  Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Fahriye BAYRAM                   
 Üye  Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Bahadır DUMAN
 Üye  Denizli Müze Müdürü  Nail UYAR
 Üye  Öğrenci  Suat PEÇEN

 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

Program Öz Değerlendirme Komisyonu

 Görev          Ünvan                           Adı Soyadı
 Başkan  Öğretim Üyesi  Dr.Öğr.Üyesi Çağrı Murat TARHAN
 Üye  Öğretim Elemanı  Öğr.Gör. Fatma ŞENOL
 Üye  Öğretim Elemanı  Öğr.Gör.Dr. Ali YAŞAR

 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

Danışma Kurulu

 Görev        

 Ünvan  Adı Soyadı
 Başkan    Öğretim Üyesi  Dr.Öğr.Üyesi Çağrı Murat TARHAN
 Üye  Öğretim Elemanı  Öğr.Gör. Fatma ŞENOL
 Üye  Öğretim Elemanı  Öğr.Gör.Dr. Ali YAŞAR
 Üye  Denizli Müze Müdürü  Nail UYAR
 Üye  Öğrenci  

 

 

Menü