Arkeoloji Anabilim Dalı Tez İnceleme Komisyonu
 Öğr.Gör.Dr.Özlem AYTEK 
 Prof.Dr.Bahadır DUMAN
 Prof.Dr.Fahriye BAYRAM

 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı Tez İnceleme Komisyonu

 Dr.Öğr.Üyesi Eylem GÜZEL 
 Doç.Dr.İnci TÜRKOĞLU
 Dr.Öğr.Üyesi Çağrı Murat TARHAN

Menü