Birim Kalite Komitesi
   -Öğr.Gör.Dr.Özlem AYTEK                            (Başkan- Md. Yrd)
   -Nihat BAŞGÜN                                              (Enstitü Sekreteri V.)
   -Doç.Dr.Ali OZAN                                           (Yönetim Kurulu Üyesi)
   -Arş.Gör.Dr.Yıldırım Hasan Selekoğlu        (Akademik Personel)
   -Halil İbrahim ÇUBUKÇU                              (İdari Personel)
   -Suat PEÇEN                                                   (Öğrenci Temsilcisi)
 
 Birim Kalite Koordinatörü
   -Öğr.Gör.Dr. Özlem AYTEK                          (Müdür Yardımcısı)

Menü