Danışman Kontenjan Talebi

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi 22/6 maddesinde geçen danışmanlık sayılarına ek olarak 22/6-d maddesinde belirtilen danışmanlık artış talebi için gerekli koşulların enstitünüz tarafından kontrol edilmesini kolaylaştırmak amacıyla, Enstitü Bilgi Sistemi > Danışman İşlemleri > Danışman Kontenjan Talebi sayfası hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Son üç yıla ait yayın ya da kitap bölümü bilgileri ve devam etmekte olan proje bilgileri sisteme eklenebilir.

Enstitü tarafından onaylanan yayın/proje için kontenjan artırımı danışman atama işlemleri sırasında otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.