Tez Sınav Tutanağı

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tez savunması işleminden sonra öğrencinin durumunu kayıt altına almak amacıyla Enstitü Bilgi Sistemi > Danışman İşlemleri > Tez Sınav Tutanağı menüsü üzerinden erişilen bir sayfa hazırlanmıştır. Danışman tez aşamasında olan öğrencilerden savunma yapacak öğrenciyi seçerek bilgileri ekrana getirilir. İnteraktif Salon Rezervasyon Sisteminden randevu alınmışsa tarih ve yer bilgileri de görüntülenebilmektedir. Rezervasyon bilgisi yoksa tez savunma tarihi ve yer bilgisi girilmelidir.

“Değerlendirme ve Sonuç” bilgileri girilerek tutanak kaydedilir ve form çıktısı alınarak imzalanır.

Menü