Yüksekokulumuzun kurulduğu Acıpayam ilçesi, Ege Bölgesi’nin güneydoğusunda bulunan Denizli iline bağlı bir ilçedir. İlçenin ismindeki "payam" sözcüğü yöredeki badem üretiminden gelmektedir. İlçe nüfusu 55.141 kişidir (TÜİK, 2021). 1628 km² yüzölçümü ile Denizli'nin en büyük ilçesidir. Büyükşehir kanunu dolayısıyla merkeze bağlı 14 belediye ve 38 köy ilçe merkezine mahalle statüsünde bağlanmıştır. İlçeye bağlı 56 mahalle bulunmaktadır. Ege Bölgesi’nden Akdeniz Bölgesi’ne geçiş noktasında olan ilçenin doğusunda, Burdur iline bağlı Çavdır, Yeşilova ve Gölhisar ilçeleri, batısında Tavas ve Beyağaç, kuzeyinde Serinhisar ve Çardak, güneyinde ise Köyceğiz ve Çameli ilçeleri ile sınırı bulunur.

Acıpayam ilçe merkezi nüfusu az gibi görünmekle beraber ilçenin ticari hayatı oldukça hareketlidir. Belde ve köylerin ilçe merkezine yakınlığı, ulaşım imkânlarının iyi oluşu ve geçmişten beri en büyük pazarın bu ilçede kuruluyor olması, ilçedeki ulusal ve uluslararası ölçekteki fabrikasyona dayalı üretim merkezleri ve bu merkezlerin arka planını oluşturan Acıpayam ilçesinin yüzyıllar öncesine dayanan bölgedeki eğitim-öğretim merkezi olma özelliği ticari hayatın canlılığında etkendir.

Genel olarak meslek yüksekokulları önlisans eğitimi ile belli bir meslek dalında ara kademe eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim veren okullardır. Acıpayam Meslek Yüksekokulu ise edindiği misyon ve vizyon doğrultusunda uzman öğretim kadrosu ile beraber eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Öğrencilere edindikleri bilgileri kullanabilme becerisi kazandırmak amacıyla uygulama alanı olarak iç ve dış paydaşlardan destek alınmaktadır.

Hedeflemekte olduğu eğitim modelinin güncel ve gerçekçi verilere dayanması amacıyla sektör desteğinin temel şart olduğu bilincini taşıyan Acıpayam Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim yılı içerisinde sektör temsilcileri ile öğrencileri çeşitli etkinliklerde (panel, konferans, bilgi şöleni vb.) bir araya getirmektedir. Eğitim müfredatlarının sektör temsilcileri ile desteklenmesi sonucunda, eğitim dünyasının çıktısı iş dünyasının girdisi olan öğrenciler, sektör temsilcileri ile birlikte yetiştirilmektedir.

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, ulusal ve uluslararası nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olan Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu’nda yedi (7) bölüm, sekiz (8) program mevcuttur.

Menü