ACIPAYAM MESLEK YÜKSEKOKULU

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İME) TAKVİMİ

Tarih

Yapılması Gereken İşlemler

İşletme Uygunluk Durumu

Son tarih 23 Ocak 2023

Bahar döneminde “İşletmede Mesleki Eğitim (İME)” yapacak olan öğrenci, İME yapacağı işletmeyi veya kurumu bulup Yüksekokul web sitesinde (Öğrenci > İşletmede Mesleki Eğitim) yer alan “İşletme Uygunluk Formu’nu” doldurup işletmeye imzalatarak 23.01.2023 tarihine kadar Akademik Alt Birim Komisyonuna/Koordinatörüne (Bölümüne) teslim etmesi gerekmektedir.

Sistemden Başvuru

Son tarih 26 Ocak 2023

İME yapacağı işletmesi uygun bulunan öğrenciler 26.01.2023 tarihinden önce sistemden başvuru yapması (Öğrenci Bilgi Sistemi > İşletmede Mesleki Eğitim İşlemleri) gerekmektedir.

26 Ocak – 19 Şubat 2023

İşletmelere veya kurumlara yerleştirilen öğrencilerin Yüksekokulumuzun web sitesinde yer alan (Öğrenci > İşletmede Mesleki Eğitim) 3 nüsha Sözleşme ve 1 nüsha Taahhütname çıktısı alması gerekmektedir.

 

Öğrenci, Sözleşme formunu İME yapacağı kuruma imzalattıktan (3 nüsha) sonra Taahhütname (ekinde Barkodlu Müstehaklık Belgesi olacak) ile birlikte bölümdeki “Akademik Alt Birim Komisyonuna/Koordinatörüne” teslim etmelidir.

26 Ocak – 19 Şubat 2023

İME yapacak öğrencilerin “Akademik Alt Birim (Bölüm) Koordinatörü” tarafından sistem üzerinden işletme veya kurumlara yerleştirilmesi.

Ders Kaydı

(06-23 Şubat 2023)

&

Ekle-Sil ve Onayla

(27 Şubat-01 Mart 2023)

İME yapacak öğrenciler, ders kayıt haftasında Pusula Bilgi Sistemi üzerinden “ISME 200-İşletmede Mesleki Eğitim” dersinin seçilmesi ve ardından ekle-sil haftasında da tekrar bu dersini onaylaması gerekmektedir.

20 Şubat 2023

İME BAŞLANGIÇ TARİHİ

20 Şubat – 02 Haziran 2023

(Toplam 15 Hafta)

Öğrenci, İME sürecinde Akademik Alt Birim Komisyonunun kararına göre günlük veya haftalık Faaliyet Raporu tutmakla yükümlüdür.

 

Öğrenciler, Faaliyet Raporunu defter şeklinde öğrenci işlerinden temin edebilir veya taslak halde hazırlanan Faaliyet Raporunu Yüksekokulumuzun web sitesinden (Öğrenci > İşletmede Mesleki Eğitim) ulaşabilirler.

Sorumlu Öğretim Elemanı, öğrencilerin işletmedeki faaliyetlerini en az iki haftada bir defa yerinde ya da çevrimiçi teknolojik araçlarla kontrol ederek İME dersinin yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

02 Haziran 2023

İME BİTİŞ TARİHİ

Faaliyet Raporu Teslimi

(05 – 07 Haziran 2023)

İME bitiren öğrenci, hazırladığı “Faaliyet Raporu”nu ve Mesleki Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulan “Değerlendirme Formu”nu en geç 3 iş günü içerisinde Sorumlu Öğretim Elemanına teslim etmesi gerekmektedir.

 

Menü