ACIPAYAM MESLEK YÜKSEKOKULU

2024-2025 GÜZ DÖNEMİ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İME) TAKVİMİ

Tarih

Yapılması Gereken İşlemler

İşletme Uygunluk Durumu

Son tarih 03 Eylül 2024

Güz döneminde “İşletmede Mesleki Eğitim (İME)” yapacak olan öğrenci, İME yapacağı işletmeyi veya kurumu bulup Yüksekokul web sitesinde (Öğrenci > İşletmede Mesleki Eğitim) yer alan “İşletme Uygunluk Formu’nu” doldurup işletmeye imzalatarak 03.09.2024 tarihine kadar Akademik Alt Birim Komisyonuna/Koordinatörüne (Bölümüne) teslim etmesi gerekmektedir.

Sistemden Başvuru

Son tarih 06 Eylül 2024

İME yapacağı işletmesi uygun bulunan öğrenciler 06.09.2024 tarihinden önce sistemden başvuru yapması (Öğrenci Bilgi Sistemi > İşletmede Mesleki Eğitim İşlemleri) gerekmektedir.

06 – 15 Eylül 2024

İşletmelere veya kurumlara yerleştirilen öğrencilerin Yüksekokulumuzun web sitesinde yer alan (Öğrenci > İşletmede Mesleki Eğitim) 3 nüsha Sözleşme ve 1 nüsha Taahhütname çıktısı alması gerekmektedir.

 

Öğrenci, Sözleşme formunu İME yapacağı kuruma imzalattıktan (3 nüsha) sonra Taahhütname (ekinde Barkodlu Müstehaklık Belgesi olacak) ile birlikte bölümdeki “Akademik Alt Birim Komisyonuna/Koordinatörüne” teslim etmelidir.

06 – 15 Eylül 2024

İME yapacak öğrencilerin “Akademik Alt Birim (Bölüm) Koordinatörü” tarafından sistem üzerinden işletme veya kurumlara yerleştirilmesi.

Ders Kaydı

(09-13 Eylül 2024)

&

Ekle-Sil ve Onayla

(23-27 Eylül 2024)

İME yapacak öğrenciler, ders kayıt haftasında Pusula Bilgi Sistemi üzerinden “ISME 200-İşletmede Mesleki Eğitim” dersinin seçilmesi ve ardından ekle-sil haftasında da tekrar bu dersini onaylaması gerekmektedir.

16 Eylül 2024

İME BAŞLANGIÇ TARİHİ

16 Eylül 2024 – 20 Aralık 2024

(Toplam 14 Hafta)

Öğrenci, İME sürecinde Akademik Alt Birim Komisyonunun kararına göre günlük veya haftalık Faaliyet Raporu tutmakla yükümlüdür.

 

Öğrenciler, Faaliyet Raporunu defter şeklinde öğrenci işlerinden temin edebilir veya taslak halde hazırlanan Faaliyet Raporunu Yüksekokulumuzun web sitesinden (Öğrenci > İşletmede Mesleki Eğitim) ulaşabilirler.

Sorumlu Öğretim Elemanı, öğrencilerin işletmedeki faaliyetlerini en az iki haftada bir defa yerinde ya da çevrimiçi teknolojik araçlarla kontrol ederek İME dersinin yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

20 Aralık 2024

İME BİTİŞ TARİHİ

Faaliyet Raporu Teslimi

(23 – 25 Aralık 2024)

İME bitiren öğrenci, hazırladığı “Faaliyet Raporu”nu ve Mesleki Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulan “Değerlendirme Formu”nu en geç 3 iş günü içerisinde Sorumlu Öğretim Elemanına teslim etmesi gerekmektedir.

 

Menü