Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu 
 Müdür:  Öğr. Gör. Senem TÜFEKÇİ 
 Üye:  Prof. Dr. Hüseyin TURGUT
 Üye:  Doç. Dr. Gizem KARAKAN GÜNAYDIN
 Üye:  Doç. Dr. Pınar İLİ
 Müd. Yard.:  Öğr. Gör. Atike Nur DURAK 
 Müd. Yard.:  Öğr. Gör. Tülay BARAN
 Raportör  Nimet KAHYA 

Menü