HİZMET STANDARTLARI

Sıra No

Hizmetin Adı

İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Öğrenci Belgesi Verilmesi

Öğrenci Kimliği veya Nüfus Cüzdanı

5 Dakika

2

Not Durum Çizelgesi (Transkript) Verilmesi

Öğrenci Kimliği

5 Dakika

3

Yatay Geçiş İşlemleri

Başvuru Formu, Transkript, ÖSYS Sonuç Belgesi, Ders İçerikleri, Öğrenci Belgesi

Akademik Takvimde Belirlenen Süre İçerisinde

4

Yatay Geçiş İle Gelen Öğrencilerin İntibaklarının Yapılması

-

7 İş Günü

5

Ders İçeriklerinin Verilmesi

Öğrenci Kimliği

5 Dakika

6

Ders Kayıt Yenileme İşlemi

https://pusula.pau.edu.tr Üzerinden Ders Seçimi Yapılır

Akademik Takvimde Belirlenen Süre İçerisinde

7

Mazeretli Ders Kayıt Yenileme İşlemi

Dilekçe, Mazerete İlişkin Belge

7 İş Günü

8

Ders Ekle-Sil İşlemleri

https://pusula.pau.edu.tr Üzerinden Ders Seçimi Yapılır

Akademik Takvimde Belirlenen Süre İçerisinde

9

Staj İşlemleri

https://pusula.pau.edu.tr

Üzerinden Başvuru Yapılır

Staj İşlemleri İçin Belirlenen Süre İçerisinde

10

Kayıt Silme İşlemi (Kendi İsteği İle)

Dilekçe, İlişik Kesme Belgesi, Başkası İşlem Yapacaksa Noter Vekaleti

1 Gün

11

 

Kayıt Dondurma İşlemleri

Dilekçe, Mazerete İlişkin Belge

5 İş Günü

12

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Dilekçe

5 İş Günü

13

Mazeret Sınav Başvurusu

Dilekçe, Mazerete İlişkin Belge

5 İş Günü

14

Tek Ders Sınav Başvurusu

Dilekçe, Transkript

5 İş Günü

15

Üç Ders Sınav Başvurusu

Dilekçe, Transkript

5 İş günü

16

Geçici Mezuniyet Belgesi Verilmesi

Öğrenci Kimliği, İlişik Kesme Belgesi

1 Gün

17

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması, Web Sayfasında İlan Edilmesi

-

 

 

 

 

10 İş Günü

18

Vize ve Final Sınav Programlarının Hazırlanması, Web Sayfasında İlan Edilmesi

-

10 İş Günü

19

Öğrencilere Yönelik Yapılan Akademik ve İdari Duyurular

-

1 Gün

20

Personel izin İstekleri

Dilekçe

1 İş günü

21

Satın Alma İşlemleri

Teklif Mektubu, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Fatura

15 İş Günü

22

Taşınır Kayıt İşlemleri

Taşınır İşlem Fişi, Zimmet Formları

15 Dakika

23

Ders Görevlendirmeleri

Yönetim Kurulu Kararı

10 İş Günü

24

Akademik Personel Görev Uzatma

Dilekçe, Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu, Yönetim Kurulu Kararı

15 İş Günü

25

Yurtiçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler

Dilekçe, Görev İzin Formu, Yönetim Kurulu Kararı, Rektörlük Makamı Onayı

10 İş Günü

26

Sürekli Görev Yolluğu

Atama Onayı, Dilekçe, İkametgâh Belgesi, Ödeme Emri Belgesi

10 İş Günü

27

Geçici Görev Yolluğu

Rektörlük Makamı Onayı, Ödeme Emri Belgesi

10 İş Günü

28

Maaş İşlemleri

Bordro, Ödeme Emri Belgesi

5 İş Günü

29

Ek Ders İşlemleri

Ek Ders Çizelgesi, Puantaj, Ödeme Emri Belgesi

7 İş Günü

 

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :                         İkinci Müracaat Yeri :

İsim     : Nimet KAHYA                   İsim     : Öğr. Gör. Senem TÜFEKÇİ

Unvan : Yüksekokul Sekreteri V.     Unvan : Müdür

Tel       : 0 258 5182200                     Tel       : 0 258 5182200

Faks    : 0 258 5182285                     Faks    : 0 258 5182285

e-posta : nkahya@pau.edu.tr              e-posta: stufekci@pau.edu.tr

 

 

 

 

 

Menü