Meslek Yüksekokulu Kurulu

 Başkan: 

 Öğr. Gör. Senem TÜFEKÇİ  

 Müdür Yardımcısı: 

 Öğr. Gör. Atike Nur DURAK

 Müdür Yardımcısı:

 Öğr. Gör. Tülay BARAN

 Büro Hiz. ve Sek. Böl. Başk. V.

 Doç. Dr. Hüsnü ERGÜN

 Çoc. Bak. ve Genç. Hiz. Böl. Başk. V.

 Öğr. Gör. Dr. Eda BAYRAKTAROĞLU

 Mül. Kor. ve Güv. Böl. Başk. V.

 Öğr. Gör. Aylin ARIK

 Veterinerlik Böl. Başk. V.

 Öğr. Gör. Dr. Mehmet BAŞEĞMEZ

 Teks. Giy. Ayak. ve Deri Böl. Başk. V.

 Öğr. Gör. Dr. Özlem YILMAZ KARABOYACI

 Raportör

 Nimet Kahya

Menü