GÜNCEL DUYURULAR
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI PROGRAMI

Acıpayam ve çevresi, tarım ve hayvancılıkta potansiyeli bulunan bir yerleşim bölgesidir. İlçede Avrupa’nın en büyük ve en modern büyük baş hayvan çiftliği ile süt üretim merkezi bulunmaktadır. Bu bakımdan bölümümüzün Süt ve Besi Hayvancılığı Programı, ilçe ve bölge düzeylerinde hayvancılığının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu program, hayvan yetiştiriciliği sektörüne tekniker düzeyinde teknik elemanlar kazandırmak amacıyla öğretimini sürdüren bir teknik programdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan yüksek verim ve kalitede süt, et, yapağı üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin dikey geçiş sınavında başarılı olarak ziraat fakültesinde eğitim ve öğretimlerini devam edebilme olanakları vardır. Dünya nüfusunun artışına paralel olarak gıda maddelerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu gıda maddelerinin içerisinde et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri önemli bir paya sahiptir. Beslenme açısından mükemmel bir gıda olan hayvansal gıdalar, özellikle protein, mineral ve vitaminler açısından zengindir. Hayvan yetiştirilmesinde ve hayvansal ürünlerin yapılması sürecince gelişen teknolojiden faydalanılması ve halk sağlığını tehlikeye atacak faktörlerin en aza indirgenmesinde teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamdan hareketle teknik elemanlar yetiştirilerek hem bölge hem de ulusal çıkarlar açısından faydalar sağlayacağı düşünülmektedir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Süt ve Besi Hayvancılığı Yetiştiriciliği Programı mezunları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bakanlığa bağlı müdürlüklerde, İlçe Tarım Müdürlüklerinde, Sağlık İl Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Hıfzıssıhha Enstitülerinde, Özel Sektör İşletmeleri: büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri ile yem ve yem katkı maddeleri üretim ve pazarlama işletmelerinde çalışabildikleri gibi kendileri de özel işyerlerini açabilmektedir. Özellikle gıda sektörünün yoğun olduğu bölgelerde iş olanakları fazladır. Program mezunları ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı oldukları takdirde ziraat mühendisliği programlarına geçebilirler. Acıpayam, Denizli’nin ve bölgenin hayvancılık merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, yörede Avrupa’nın en büyük ve en modern büyük baş hayvan çiftliği ile – ulusal zeminde de tanınan, modern bir süt işleme tesisi ve mandıralar bulunmaktadır. Bölümden mezun olacak öğrencilerin bu işletmelerde iş bulmaları mümkündür.

SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI PROGRAMI AÇISINDAN BÖLGE VE İLİN MEVCUT DURUMU

Acıpayam ilçesi, Anadolu Yarımadası'nın güneybatısında, Ege Bölgesinin güneydoğusunda yer almaktadır. Denizli iline bağlı olan ilçe, ilin güneydoğu kesiminde yer alır. Yüzölçümü 1.925 km2 olup, Denizli'nin en büyük ilçesidir. Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında geçiş noktası olan ilçenin; doğusunda Burdur ilinin Yeşilova, Tefenni, Gölhisar, Çavdır ilçeleri, batısında Tavas ve Beyağaç ilçeleri, kuzeyinde Serinhisar ve Çardak ilçeleri, güneyinde Çameli ilçesi ve Muğla ilinin Köyceğiz ilçesi ile sınırı bulunmaktadır.

Acıpayam ilçe merkezi nüfusu az gibi görünmekle beraber ilçenin ticari hayatı oldukça hareketlidir. Son dönemde ilçedeki planlı yapılaşma ilçedeki nüfus yoğunluğunu artırmış bulunmaktadır. Belde ve köylerin ilçe merkezine yakınlığı, ulaşım imkânlarının iyi oluşu ve geçmişten beri en büyük pazarın bu ilçede kuruluyor olması ticari hayatın canlılığında diğer bir etkendir.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Acıpayam ilçesi sınırları içerisinde ülke genelinde süt ürünleri alanında isim yapmış bulunan çeşitli firmaların üretim tesisleri yer almaktadır. Ayrıca, ilçede 24.000 dekar alan üzerine kurulmuş olan büyük bir tarım işletmesi, süt hayvancılığı ve damızlık düve yetiştirme alanında faaliyet göstermektedir. Acıpayam aynı zamanda yörenin gayri resmi hayvan borsası olma işlevini de yerine getirmektedir.

İlçede son 17 yıllık süreç içerisinde başta büyükbaş hayvan sayısında ve aynı zamanda küçükbaş hayvan sayısında da artış büyük orandadır. Büyükbaş hayvan sayındaki artışla paralel süt üretimi de artış göstermiştir. İlçede yer alan işletme sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. İlçede üretilen sütlerin belli başlı alıcıları arasında ulusal ölçekte üretim yapan işletmeler yer almaktadır. Acıpayam ilçesi bu haliyle süt hayvancılığı yönünden ülkemizin önemli süt ve hayvancılık merkezlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Meslek yüksekokulları ön lisans eğitimi ile belli bir meslek dalında ara kademe eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim veren okullardır. Başarılı bir mesleki eğitim istihdam talebi beklentisi ile değil, istihdam talebine cevap verecek işgücü sağlamak üzere tasarlanmalıdır. Bu bağlamda, öncelikle ilçede yer alan işletmelerin genelde ise bölgesel düzeyde faaliyette bulunan diğer işletmelerin ortaya çıkan eleman ihtiyacını karşılayan yeterli bilgi donanımına sahip elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Acıpayam ilçesi birim nüfusa düşen süt miktarı yönünden ülkemizde ilk 5 arasında yer almaktadır. Acıpayam ilçesinin hinterlandı sayılabilecek Burdur ve İzmir illeri de önemli süt merkezleri arasında yer almaktadır. Yüksekokulumuzun Süt ve Besi Hayvancılığı Programı, başta ilçenin olmak üzere bölgenin ihtiyaç duyacağı eleman açığını karşılayacaktır.

Menü