Vizyonumuz


  Ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olarak, bilim ve teknoloji dünyası ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, nitelikli meslek elemanı yetiştirerek çağı yakalamış, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksinim ve istemlerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, ulusal ve uluslararası nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.