Öğr. Gör. Dr. Atiye KAŞ ÖZDEMİR

 Müdür Yardımcısı

akas@pau.edu.tr

 

Öğr. Gör. Erkan KARAKAŞ

Müdür Yardımcısı

erkank@pau.edu.tr