İME yapılacak işletmenin seçimi:
 İşletme seçiminde öncelik Elektrik Enerjisi Üretimi yapan firmalar olmalıdır. 
 1. Fotovoltaik, rüzgar, jeotermal, bio-gaz, hidroelektrik santralleri ve bu tür santrallerin kurulumunu yapan diğer işletmeler uygun olarak kabul edilir. 
 2. Elektrik panosu, trafo üretimi yapan veya elektrik bakım ve onarımı yapan işletmeler AEK Programı İME Komisyonunun kararı ile kabul edilebilir.

  3. Elektrik ve enerji sektörü dışında faaliyet gösteren işletmeler geçerli sayılmaz.

  4. Bunların dışında kalan işletmeler uygun olarak değerlendirilmez.  

 
 İME Başvuru Süreci: 
   Başvuru için İşletme Uygunluk Formu, İME Sözleşmesi (3 kopya), Taahhütname ve SPAS Müstehaklık Belgesi gerekli olacaktır. 


 1. İME yapılacak işletmenin uygunluk kontrolü için  "İşletme Uygunluk Formu.docx" formu doldurulmalı ve İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonuna elden ulaştırılmalıdır. 
    Formdaki her alan mutlaka doldurulmalıdır.
 2. Eğer işletme uygun görülürse öğrenci, işletme  ve AEK programı arasında sözleşme imzalanır. "İME Sözleşmesi.docx" belgesi öğrenci tarafından bilgisayarda doldurulmalı ve ve 3 kopya imzalamalıdır.
     Ardından işletmeye imzalatıp-kaşeletip AEK programına teslim etmelidir. Tüm onaylar verildikten sonra formun bir kopyası bölümde, biri işyerinde ve diğeri de öncencide kalacaktır. 
     Formda yazan tarihler öğrencinin İME yapacağı tarih aralığıdır ve dönem dersleri ile başlar ve derslerin bitimi ile sona erer. Her dönem toplam 60 gün İME yapılacaktır. 
 3. İşletmede Mesleki Eğitim dersi süresince yapılacak sigorta işlemlerinde kullanılmak üzere e-Devlet Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) sisteminden alınacak belge ve "Taahhütname.docx" formu doldurulup imzalanmalıdır. 

  2022-2023 Güz döneminde 8.09.2022 tarihine kadar tüm belgeler doldurulup bölüme teslim edilmeli ve Pusula üzerinden İME  başvurusu yapılmalıdır. 

   Dönem başında yapılan Ders kayıt aşamasında Pusula üzerinden ders seçiminde İşletmede Mesleki Eğitim dersi seçilmelidir.