2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DESTEK BİRİMİ KOMİSYONU


Öğr. Gör. Dr. Atiye KAŞ ÖZDEMİR (Başkan)

Öğr. Gör. Erkan KARAKAŞ (Başkan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Şule Şimşek (Üye)

Öğr. Gör. Arda KILIÇ (Üye)

MYO Sekreteri Esin ÖZBAŞ (Üye)

Memur Nurcan UĞUR TOSUN (Üye)

Öğrenci Temsilcisi Seray ATA (Üye)

Arş. Gör. Betül ORMAN SEZER (Üye)


KOMİSYON BAŞKANININ GÖREVLERİ

(1) Komisyon başkanının görev ve sorumlulukları şunlardır:

   a) Destek biriminin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve denetlenmesini sağlar,

   b) Komisyonda alınan kararları uygular veya uygulatır,

(2) Komisyon başkanı destek birimlerinin faaliyetlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

(1) Meslek yüksekokulu öğrencilerine verilen akademik ve psikososyal destek hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla stratejiler oluşturmak,

(2) Meslek yüksekokulu öğrencilerini akademik ve psikososyal destek hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve gerektiğinde öğrencileri yönlendirmek,

(3) Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler geliştirmek, alınan kararların uygulanması için gerekli görevlendirmeleri yapmak,

(4) Destek biriminin çalışma programını düzenlemek,

(5) Yönetim Kuruluna ara dönem ve yıl sonu raporları sunmak,

(6) Yönetim Kurulundan gelecek talimatları uygulamak,

(7) Meslek yüksekokulu öğrencileri arasındaki dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek,

(8) Meslek yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik düzenlenen uyum faaliyetlerini desteklemek,

(9) Rektörlüğe bağlı diğer birimler ile koordineli çalışarak öğrenci sorunlarına yönelik çözümler ve hizmetler oluşturmaktır.