Alternatif Enerji Kaynakları Programı (AEK), elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanılan, geleneksel  enerji kaynakların dışında kalan ve yenilenebilir türdeki enerji santrallerinde tekniker rolünde görev alacak personeli yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu santrallerdeki bakım, onarım ve gözlem gibi görevlerde yer alabilecek personel için gerekli teorik bilgi  ve uygulama çalışmaları için gerekli oluşumları barından bölüm,  ülkemizde hızla gelişen enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli ve donanımlı kişileri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

AEK programı 2 yıllık bir eğitim programı olup, 3+1 eğitim modelini benimsemiştir. Bu modelde öğrenciler, ilk 3 dönem teorik ve pratik dersleri görürken, son dönemde ise işyeri eğitimine tabii tutulmaktadırlar. Bu eğitim modeli sayesinde teorik bilgi seviyesi ve uygulama becerisi gelişmiş mezunlar verilmektedir. Her yarıyıl 14 hafta sürmektedir.

Teorik dersler Sarayköy ilçesinde bulunan yüksekokul binamızda yüz yüze eğitim veya uzak eğitim modeli ile verilmektedir. (Dersler).

Öğrencilerin ilçede barınma imkanları apart ve ev kiralama şeklindedir. KYK tarafından sağlanan yurt imkanı sadece Denizli merkezde bulunmaktadır.

İş yeri eğitiminde öğrenciler, bölümümüz tarafından Zorlu Enerji ve GreenEco firmaları ile yapılmış protokoller ile Sarayköy'de faaliyet gösteren jeotermal enerji santrallerinde eğitim alma fırsatı bulabileceklerdir. Aynı zamanda öğrenciler kendi tercih ettiği bir firmada da iş yeri eğitimi alabilirler. 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları bulunmaktadır. Ayrıca işletmede mesleki eğitim esnasında işletmede mesleki eğitimi gerçekleştirdikleri firma/kurum tarafından öğrenciye ücret ödenecektir.

Programda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemesi bulunmamaktadır. 

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri öğrenci tarafından karşılanmaktadır. Laboratuvar cihazlarının kullanımı için ücret talep edilmez. Sınav ve benzeri uygulamalardaki sarf malzeme giderleri Meslek Yüksekokulu tarafından karşılanır. 

 

Fizyoterapi programımız birinci öğretim ve öğretim dili Türkçe olup, hazırlık sınıfı yoktur. Programdan mezun olanlar; “Fizyoterapi Teknikeri” unvanı alırlar. Mezunlarımız klinikte fizyoterapi teknikerliği uygulama bilgisinin yanı sıra Balneoterapi, Hidroterapi ve Akuaterapi konularında da iyi bir eğitim alarak ilimiz ve ülkemizde gelişmekte olan sağlık turizminde kalifiye eleman olarak görev almaktadırlar. Programdan mezun olanlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel tıp merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde fizyoterapi teknikeri olarak görev yapabilmektedirler. Bu iş olanaklarının yanı sıra dikey geçiş sınavı ile yüksekokul ve fakültelerin ilgili lisans programı olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne de yerleşebilirler.

Müfredatımız terapi ve rehabilitasyon bölümü ders içeriğini kapsamakla birlikte termal turizm alanında yetkin eleman yetiştirmeyi hedefleyen derslere de ağırlık verilmektedir. Ayrıca okulumuzda pratik uygulamaların yapılabileceği yeterli donanıma sahip laboratuvarlarımız bulunmakta, pratik derslerimiz bu laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Ek olarak mesleki çalışma alanlarının tanıtımı için teknik geziler de düzenlenmektedir.

Sarayköy MYO Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3+1 eğitim sistemi ile eğitim vermektedir. 3+1 eğitim sistemi; 2 yıl eğitim veren ve her eğitim yılı 14 haftalık 2’şer dönemden oluşan (sömestr olarak adlandırılan) ve bir dönem işletmede mesleki eğitim uygulaması yapılan bir eğitim sistemidir. Bu eğitim sisteminde amaç öğrencilerin teorik/uygulamalı olarak gördükleri tüm derslerin mesleki pratiklerini bir dönem boyunca işletmelerde uygulayabilmeleridir.  İşletmede mesleki eğitimde amaç mesleki eğitim ve uygulamaların pekiştirilmesidir. Mesleki uygulama becerisi kazandırma hedefinin ön plana çıktığı Meslek Yüksekokullarında işletmede mesleki eğitim uygulanması uygulama becerilerinin klinik ortamda geliştirilmesini sağlaması bakımından eğitime önemli katkı sağlar. 3+1 eğitim modelinin öğrencilere mezuniyet öncesi daha uzun süreli mesleki pratik yapma imkânı sağlaması nedeniyle yurtdışındaki mesleki eğitim ve öğretim kuruluşlarında sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin uzun süreli bu kurumlarda bulunmaları dolayısıyla kendilerini kurumlara tanıtma imkânı oluşmakta ve mezuniyet sonrası iş bulma imkanları artmaktadır.  İşletmede mesleki eğitim, fizyoterapi teknikerliği mesleki eğitim ve uygulamalara uygun olmak şartıyla tüm kurumlarda (eğitim ve araştırma hastanesi/ devlet hastanesi/ tıp merkezi/ SPA merkezi/ spor kulübü…) gerçekleştirilebilir.