Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur OYMAK  SOYSAL

 

Bölüm Öğretim Üyesi

asoysal@pau.edu.tr

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şule ŞİMŞEK

Bölüm Başkanı

sules@pau.edu.tr

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Atiye KAŞ ÖZDEMİR

Bölüm Öğretim Üyesi

akas@pau.edu.tr