Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur Oymak Soysal

Bölüm Başkanı

asoysal@pau.edu.tr

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Şule Şimşek

Bölüm Başkan Vekili

sules@pau.edu.tr

 

 

 

 

Öğr. Gör. Atiye Kaş Özdemir

Bölüm Öğretim Üyesi

akas@pau.edu.tr