UZLAŞTIRMACI YENİLEME EĞİTİMİ

05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 50’nci maddesinin altıncı fıkrasına göre; uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilmektedir. Uzlaştırmacıların iki yılda bir verilen bu eğitime katılmaları zorunludur.

  

Uzlaştırmacı yenileme eğitimine kimler başvurabilir:

Uzlaştırmacı yenileme eğitimine 11 Mart 2018 tarihli 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavında başarılı olup, uzlaştırmacı siciline kaydolanlar ile yine bu sınavda başarılı olup, sicile kayıt başvurusunda bulunmayan ancak Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48’ inci maddesine göre sicile kayıt şartlarını taşıyan kişiler başvurabilecektir.

 

Katılımcıların devamsızlık durumu:

Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve Kuruluşunuzca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı yenileme eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunlu olduğu, katılımcıların en fazla bir ders saati devamsızlık yapabileceği, kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın bir ders saatinden fazla eğitime devam etmeyenlerin, eğitim programıyla ilişiğinin kesilmesi, 

Uzlaştırmacılar  yenileme eğitimi bitiminden sonra  http://eyosis.net/AnketKatil.aspx internet adresi üzerinden eğitime ilişkin bir anket formu dolduracaklardır.

 

Eğitimi tamamlayan katılımcıların, katılım belgesini anket formunu doldurduktan sonra, sistem üzerinden alabileceklerdir. Eğitim kuruluşları tarafından katılımcılara ayrıca bir katılım belgesi verilmeyecektir.

Program Süresi                                                                

8 saat

UZLAŞTIRMACI YENİLEME EĞİTİMİ PROGRAMI

1.Ders

Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

2.Ders

Uzlaştırma Sürecinde Tarafların Bilgilendirilmesi ve Uzlaşma Teklifi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

3.Ders

Müzakere ve Sonrasında Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4.Ders

Uzlaşma Teklifine Davet ve Uzlaşma Teklifi Sırasında İletişim

5.Ders

Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında İletişim

6.Ders

Uygulama I

7.Ders

Uygulama II

8.Ders

Uygulama III

 

Eğitim Tarihleri ve Saatleri

1. Grup : 17 Eylül 2022 Cumartesi (09.00 / 18.00)
2. Grup : 18 Eylül 2022 Pazar (09.00/18.00)

Program Ücreti:

350,00 TL (Kdv Dahil)

 

 

 

Başlangıç Tarihi :

1.Grup 17 Eylül 2022

2.Grup 18 Eylül 2022 

 Eğitim Yeri : PAÜSEM

Eğitim Süresi : 8 saat 

Eğitim Fiyatı :  350,00 TL