UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği 51. maddesi uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında Pamukkale Üniversitesi yetkilendirilmiştir.

Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir?

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Uzlaştırmacı Eğitimine Kimler Katılabilir?

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.

Bu maddeye istinaden uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;

 • Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 • İşletme Fakültesi,
 • İktisat Fakültesi, 

Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin)  mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar başvurabilecektir.

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Borçlar Hukuku

Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenecek ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç 15 gün içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Süresi: 48 saat (36 saat teorik + 12 saat uygulama)

Eğitim Programı:

Hafta Sonu  09:00 - 18:00 (Cumartesi - Pazar)

Hafta İçi  17:00 - 22:00 (Hafta İçi Akşam )

Eğitim İçeriği:

1-Onarıcı Adalet 3 Saat

2-Uzlaştırmanın Esasları 4 Saat

3-Uzlaştırmanın Şartları 2 Saat

4-Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü 4 Saat

5-İletişim 5 Saat

6-Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü 6 Saat

7-Müzakere 8 Saat

8-Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usulü 2 Saat

9-Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın hukuki Sonuçları 2 Saat

10-Uygulama 12 Saat

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Lisans mezuniyet diploması veya geçici mezuniyet belgesi (E-Devlet alınabilir.
 • Not döküm (Transkrip) belgesi

Kurs Ücreti: 1.200,00 TL (KDV Dahil)

Banka Hesap Numaramız

Alıcı Adı: Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka Adı   : T.C. Halk Bankası Pamukkale Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu : 1463

Hesap No   : 06000231

IBAN            : TR 0300 0120 0146 3000 0600 0231

Not: Açıklama kısmına Adınızı,Soyadınızı, T.C. Kimlik No ve Hafta içi-sonu  yazmayı unutmayınız.

Kurs Başlangıç Tarihi

25 Kasım Pazartesi

26 Kasım Salı

27 Kasım Çarşamba

28 Kasım  Perşembe

29 Kasım  Cuma

30 Kasım Cumartesi

 

Başlangıç Tarihi :  25 Kasım 2019  Pazartesi

 Eğitim Yeri : PAÜSEM

Eğitim Süresi : 48 saat 

Eğitim Fiyatı :  1.200,00 TL 

 

Duyurular Tümünü Gör